Phuộc (Giảm xóc) cung cấp sự êm ái cho mọi cung đường FXAuto

Phuộc (Giảm xóc) cung cấp sự êm ái cho mọi cung đường

Phuộc Profender OEM 2.0 chỉnh 8 chế độ

Liên hệ

Bộ phuộc Monotube chỉnh 8 chế độ (Gồm 2 cây trước và 2 cây sau)

Liên hệ

Phuộc Profender Monotube 2.0

Liên hệ

Phuộc Profender PAG chỉnh 4 chế độ

Liên hệ

Bộ phuộc HILUX 2.5 Coil – Over Resevoir (không điều chỉnh)

Liên hệ

Bộ phuộc RANGER 2.5 Coil – Over – DSC Adjuster (Điều chỉnh)

Liên hệ

Bộ phuộc Fox RANGER 2.5 Coil – Over Resevoir (không điều chỉnh )

Liên hệ

Bộ phuộc HILUX 2.0 Coil – Over IFP

Liên hệ

Bộ phuộc RANGER 2.0 Coil - Over IFP

Liên hệ